Tekst

Strona główna

Harmonogramy na 2015r.

 Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2015r. (zabudowa jednorodzinna) w godzinach 7.00 -21.00

  1. Strefa 1 - Gmina Grójec.
  2. Strefa 2 - Gmina Warka).
  3. Strefa 3 - Gmina Belsk Duży, Gmina Błędów, Gmina Chynów, Gmina Goszczyn, Gmina
    Jasieniec, Gmina Promna.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2015r. (zabudowa wielorodzinna) w godzinach 7.00 -21.00 na terenie związku:

ODPADY ZMIESZANE-NIESEGREGOWANE
- codziennie w zabudowie wielorodzinnej (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz indywidualnych ustaleń zarządców z operatorem)
ODPADY SEGREGOWANE wg harmonogramu
Z częstotliwością:
- papier, plastik, metal 1 raz w m-cu
- szkło raz na 3 m-ce

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY- duże gabaryty ( w formie wystawki)   z zabudowy wielorodzinnej odbierane będą w tym samym  terminie harmonogramu, jak z zabudowy jednorodzinnej.

Co to są odpady wielkogabarytowe?
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Odpady wielkogabarytowe można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do zbiorczych punktów gromadzenia odpadów. Gminy organizują również odbiór od nas odpadów wielkogabarytowych przez przedsiębiorcę, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych (termin odbioru patrz harmonogram).
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt można oddać do punktów zbiórki tego typu odpadów lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt, na zasadzie jeden za jeden, przy czym sprzęt musi być tego samego rodzaju.

WYKAZ PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOKi) W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „NATURA”

Belsk Duży
ul. Szkolna 9 (Przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Błędów
ul. Grójecka (przy targowisku)
czynny wtorek 14.00-18.00, czwartek 14.00 – 18.00, sobota 9.00-13.00

Goszczyn
ul. Przybyszewska 58A (dawna baza SKR)
czynny w piątek w godz. 14.00 – 18.00

Grójec
ul. Spółdzielcza 2
czynny środa godz. 14.00 – 18.00
sobota godz. 9.00 – 13.00

Jasieniec
ul. Kasztanowa 8
czynny w środy w godz. 8.00 – 15.00
w soboty  w godz. 12.00 – 16.00

Warka
ul. Grójecka 24
czynny poniedziałek – sobota (włącznie) w godz. 8.00 – 16.00

Promna
ul. Złota 17
czynny w piątki godz. 13.00 - 15.00

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2014r. II-gie półrocze (zabudowa jednorodzinna) w godzinach 7.00 -21.00 >> Przejdź

 

Wybór inkasentów do poboru opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Informacja

Związek Międzygminny pod nazwą "Natura" wyznaczył inkasentów do poboru opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie niektórych gmin związku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Uchwała VII/24/14 >>Przejdź <<

Składanie reklamacji

Odpady komunalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów składamy dnia następnego do godziny 12:00 (pozwoli to  zrealizować reklamację następnego dnia roboczego),  do biura podmiotu odbierającego odpady (tel. podany na stronie internetowej Związku http://www.natura.grojec.org.pl)  lub do biura Związku ( tel poniżej), po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione. 

Telefon: (48) 332 21 24, (48) 332 94 65
Fax: (48) 332 06 68

Jak płacimy i do kiedy?

\

Za odbiór stałych odpadów komunalnych płacimy bez wezwania na konto bankowe Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Banku Spółdzielczym w Grójcu nr:

64 9128 0002 2001 001 8 8359 0001

lub w Banku Spółdzielczym Jasieniec nr:

75 9130 0003 2001 0015 3243 0001

Bank Spółdzielczy w Jasieńcu posiada filie w Warce i Chynowie.

w Banku Spółdzielczym w Belsku Dużym nr:  

38 9116 0001 0010 4069 2000 000

Wpłaty w tych bankach i ich filiach nie są obciążane prowizją bankową.

 

Tytułem wpłaty należy podać :

- adres nieruchomości z której odbierane są odpady

- nazwisko i imię osoby, która składała deklarację

- za jaki okres wnoszona jest opłata

 

Osoby opłacające należność co miesiąc muszą to zrobić do 15 dnia danego miesiąca.

Osoby opłacające za kwartał muszą to zrobić w następujących terminach:

− do 15 marca za I kwartał,

− do 15 maja za II kwartał,

− do 15 września za III kwartał,

− do 15 listopada za IV kwartał.

Możliwe jest opłacenie należności za okres dłuższy np za półrocze czy cały rok ale w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca, którego wpłata dotyczy.

Wysokość opłaty musi być zgodna z deklaracją, którą złożyliśmy w Związku bezpośrednio czy za pośrednictwem swojego Urzędu Gminy.

Wysokość opłaty zależy od liczby osób, które zamieszkują daną nieruchomość oraz od tego czy odpady te są segregowane.

Wpłata należności za wywóz odpadów komunalnych za pośrednictwem banku jest w I-szym kwartale 2014 roku jedyną możliwą forma. Od II-go kwartału będzie możliwe uiszczenie opłaty do rąk inkasenta.

 

Strona 1 z 2