Tekst

Strona główna

Wspieram dzień bez śmiecenia

 

Szanowni Państwo,

11 maja już po raz dziewiąty obchodzimy Dzień bez Śmiecenia.

 Zachęcamy Państwa do włączenia się do akcji poprzez:

- zamieszczenie informacji o kampanii, kartki oraz logo wspieramy Dzień bez Śmiecenia na Państwa stronie internetowej

- wejście na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl i przesłanie kartki do placówek oświatowych i innych podmiotów działających na terenie Państwa Gminy

- przypomnienie mieszkańcom zasad segregacji odpadów i wskazanie najczęściej popełnianych błędów

- dołączenie do kampanii prowadzonej na facebooku http://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia oraz polubienie naszego profilu

- przyłączenie się do obchodów Dnia Bez Śmiecenia poprzez organizację działania na terenie Państwa Gminy i przesłanie za pomocą ankiety znajdującej się na stronie wwww.dzienbezsmiecenia.pl informacji o Państwa udziale w akcji. Działania należy realizować do 5 czerwca 2015 roku.

Czytaj więcej: Wspieram dzień bez śmiecenia

 

Nowa ustawa, nowe opłaty

W styczniu 2015 roku Prezydent podpisał ustawę z 28 listopada 2014 roku nowelizującą dotychczasowe przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2015 roku.

Nowe przepisy ustaliły m.in. górny pułap opłat za śmieci. Określenia maksymalnego pułapu opłat za odpady jakie gminy mogą pobierać od mieszkańców domagał się  w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. Miesięczne górne stawki za posegregowane śmieci wynoszą – 25 zł za osobę oraz
70 zł za gospodarstwo domowe.
Są to stawki dla odpadów segregowanych i obowiązują w całej Polsce. Dziś opłata za odpady segregowane jest opłatą podstawową. Za brak segregacji mieszkaniec płaci stawkę podwyższoną , która może wynosić do 100% stawki za odpady segregowane.

Nowa ustawa zobowiązała również samorządy do aktualizacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami i przyjęcia nowych uchwał w tej sprawie. Stawki te muszą być zaktualizowane w oparciu o analizę finansową całego systemu obowiązującego w 2014 roku. System musi się zbilansować, tzn. że gminy czy tez związki gmin nie mogą na tym systemie zarabiać ale nie mogą też do tego systemu dopłacać.  Niestety jak pokazało 12 miesięcy 2014 roku ceny za śmieci obowiązujące w Związku Międzygminnym pod nazwą Natura były zbyt niskie i gminy członkowskie musiały dopłacić do ich utylizacji.

W związku z tym Zgromadzenie Związku Międzygminnego pod nazwą Natura musiało zmienić obowiązujące stawki.

 

Nowe opłaty w Naturze obowiązują od 1 kwietnia 2015 r czyli od II kwartału ( pierwszy kwartał płacimy po staremu) i wynoszą :

Opłata za odpady segregowane – 10 zł za osobę

Opłata za brak segregacji odpadów – 15 zł za osobę

Nowelizacja określa też m.in. minimalną częstotliwość odbierania śmieci. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne miałyby być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. W przypadku gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość zabierania takich śmieci może być rzadsza.

Nowelizacja dookreśla też obowiązki właścicieli nieruchomości w przypadku np. zbierania deklaracji śmieciowych. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządy będą mogły zażądać od właściciela lokalu bądź od osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych do ustalenia wysokości opłaty. W przypadku uchwalenia przez gminę nowych stawek, nie trzeba będzie ponownie takich deklaracji składać. Właściciel nieruchomości , który złożył deklarację otrzyma stosowne zawiadomienie.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr III-13-15

UCHWAŁA NR III/13/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Zgromadzenia Nr III-13-15 >> Czytaj więcej

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie otwarty

W dniu 14 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie, w którym uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie gmin uczestników Związku Międzygminnego „NATURA”.

Czytaj więcej: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie otwarty

 

Strona 1 z 3