Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

Na podstawie art. 4a, art. 5 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz § 2 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 marca 2016r., informujemy , że mieszkańcy Związku z nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do powyższych zapisów przypominamy;

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone są kolorowe oznakowane worki, tj.;

a) worki żółte – papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania tetra- pak.

b) worki zielone – opakowania ze szkła.;

c) brązowe – odpady zielone, drobne gałęzie itp.

Podczas zbiórek odpadów segregowanych Klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze jakie zostały wystawione. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków Klient może je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu, w siedzibie Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wskazuje się, że w ramach opłaty, odpady segregowane możemy nieodpłatnie własnym środkiem transportu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w terminach:

- Grójec - Kobylin 1D

Poniedziałek: 9.00 - 17.00 Środa: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 13.00

-Chynów

Poniedziałek: 8.00 - 15.00 Czwartek: 10.00 - 17.00 Sobota: 10.00 - 16.00

- Błędów

Wtorek: 9.00 - 17.00 Czwartek: 9.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 12.00

Nowo otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Drukuj

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, powstające w gospodarstwach domowych, wymienione regulaminie stanowiącym prawo miejscowe, z wyłączeniem odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpady Komunalne zbierane w sposób selektywny, gromadzone są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych który jest uzupełnieniem łańcucha zbierania odpadów  segregowanych u źródła z nieruchomości  zamieszkałych z terenu gmin uczestników Związku. Mieszkańcy dostarczający nieodpłatnie odpady  segregowane zobowiązani są w sposób szczegółowy składować w pojemnikach przystosowanych do poszczególnych rodzajów odpadów oraz zbierania ich w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

Wykaz pojemników na poszczególne odpady dostępne na terenie PSZOK:

 • Pojemnik na zużyte oleje,
 • Pojemnik na zużyte baterie,
 • Pojemnik na zużyte akumulatory,
 • Pojemnik na zużyte lampy fluorescencyjne (świetlówki ,żarówki energooszczędne),
 • Pojemnik na rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • Pojemnik na leki przeterminowane,
 • Pojemnik na gruz ceglany, betonowy, ceramika (płytki, terakota),
 • Pojemnik na odpady wielkogabarytowe,
 • Pojemnik na odpady zielone,
 • Pojemnik na opakowania szklane (białe/kolorowe),
 • Pojemnik na papier, tekturę oraz odpady wielomateriałowe z papieru i tektury,
 • Pojemnik na odpady z tworzyw sztucznych,
 • Pojemnik na odpady z metali żelaznych/nieżelaznych,
 • Pojemnik na odpady tekstylne,
 • Pojemnik na  odpady elektryczne, elektroniczne,
 • Pojemnik na zużyte opony ( poza ciągnikowe, ciężarowe).

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • materiały zawierające azbest,
 • papy,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego, hartowanego i wielowarstwowego,
 • części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.),
 • styropianu budowlanego,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • zmieszanych odpadów pobudowanych, płyty gipsowo –kartonowe, wata szklana, itp.,
 • okien plastikowych.

Godziny otwarcia PSZOK-ów:

Grójec (Kobylin 1D przy oczyszczalni ścieków) przeniesiony z ul. Spółdzielczej 2
Pon.9:00 -17:00
Śr. 10:00 -18:00
Sob. 9:00 -13:00

Chynów (ul. Główna 92)
Pon. 8:00 - 15:00
Czw. 10:00 - 17:00
Sob. 10:00 – 16:00
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej www.natura.grojec.org.pl