Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

Na podstawie art. 4a, art. 5 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz § 2 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 marca 2016r., informujemy , że mieszkańcy Związku z nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do powyższych zapisów przypominamy;

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone są kolorowe oznakowane worki, tj.;

a) worki żółte – papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania tetra- pak.

b) worki zielone – opakowania ze szkła.;

c) brązowe – odpady zielone, drobne gałęzie itp.

Podczas zbiórek odpadów segregowanych Klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze jakie zostały wystawione. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków Klient może je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu, w siedzibie Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wskazuje się, że w ramach opłaty, odpady segregowane możemy nieodpłatnie własnym środkiem transportu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w terminach:

- Grójec - Kobylin 1D

Poniedziałek: 9.00 - 17.00 Środa: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 13.00

-Chynów

Poniedziałek: 8.00 - 15.00 Czwartek: 10.00 - 17.00 Sobota: 10.00 - 16.00

- Błędów

Wtorek: 9.00 - 17.00 Czwartek: 9.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 12.00

Relacja z Konferencji „Bliżej Natury- role uczestników systemu gospodarki odpadami”,

Drukuj

15 października 2015 r. w Grójeckim Ośrodku Kultury odbyła się Konferencja „Bliżej Natury- role uczestników systemu gospodarki odpadami”, której organizatorem był Związek Międzygminny Natura. Patronat honorowy nad Konferencją objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz firma RADKOM z Radomia.
Na Konferencji przedstawiono działalność Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” oraz korzyści jakie wynikają ze współpracy gmin (Piotr Tonderski- Dyrektor Biura Związku).

Mieliśmy zaszczyt gościć wielu znakomitych prelegentów którzy poruszyli m. in takie zagadnienia jak: zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Barbara Kozłowska- Politechnika Łódzka) oraz znaczenie instalacji RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w systemie gospodarowania odpadami (Marian Kozera- Prezes Zarządu RADKOM), wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW (Artur Dąbrowski- Prezes Zarządu WFOŚiGW), znaczenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w budowaniu i funkcjonowaniu systemu (Elżbieta Anuszewska- Urząd Marszałkowski), zadania RDOŚ (Aleksandra Ałtowska- Dyrektor RDOŚ) oraz działalność WIOŚ w aspekcie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (Tomasz Skuza, WIOŚ Radom). Ponadto dowiedzieliśmy się na temat zadań organizacji odzysku opakowań (Aneta Stawicka- OOO Rekopol S.A.), oraz jak skutecznie monitorować Gospodarkę odpadami w gminie (Radosław Michalec, Profeko Sp. z o.o.).

Gośćmi Konferencji byli Wójtowie oraz Burmistrzowie należących do Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” gmin oraz włodarze miejscowości sąsiadujących, Radni, pracownicy Urzędów Gmin, Starostwa oraz prasy lokalnej, a także wiele innych osób, którym pragniemy podziękować, iż zaszczycili nas swoją obecnością. Bardzo cieszy nas liczna obecność dyrektorów Szkół, Przedszkoli oraz nauczycieli oraz fakt, iż skorzystali z możliwości zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi.

Patronat medialny Konferencji: JABŁONKA- gazeta informacyjno- reklamowa oraz ŻYCIE GRÓJCA.

Konferencja była częścią programu edukacji ekologicznej, który otrzymał wsparcie w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych.
 dotacji w wysokości 90% kosztów kwalfikowanych.