Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

Na podstawie art. 4a, art. 5 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz § 2 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 marca 2016r., informujemy , że mieszkańcy Związku z nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do powyższych zapisów przypominamy;

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone są kolorowe oznakowane worki, tj.;

a) worki żółte – papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania tetra- pak.

b) worki zielone – opakowania ze szkła.;

c) brązowe – odpady zielone, drobne gałęzie itp.

Podczas zbiórek odpadów segregowanych Klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze jakie zostały wystawione. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków Klient może je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu, w siedzibie Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wskazuje się, że w ramach opłaty, odpady segregowane możemy nieodpłatnie własnym środkiem transportu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w terminach:

- Grójec - Kobylin 1D

Poniedziałek: 9.00 - 17.00 Środa: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 13.00

-Chynów

Poniedziałek: 8.00 - 15.00 Czwartek: 10.00 - 17.00 Sobota: 10.00 - 16.00

- Błędów

Wtorek: 9.00 - 17.00 Czwartek: 9.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 12.00

ZASADY PŁATNOŚCI OD 2017 ROKU

Drukuj

Związek Międzygminny pod nazwą Natura informuje, iż od 2017 roku  zmianie ulega system poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Nadaje się osobom prawnym oraz osobom fizycznym INDYWIDUALNE KONTA OPŁAT
  • Wprowadza się KSIĄŻECZKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  • Rezygnuje się z poboru opłat w drodze INKASA     

1. Książeczka opłat będzie do odbioru od 25 lutego do 15 marca:
• u sołtysów w Gminach: Błędów, Belsk Duży, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Promna, Warka - tereny wiejskie, Grójec - tereny wiejskie.
• W mieście Warka książeczki opłat będą do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Warce.
• W mieście Grójec książeczki opłat będą do odbioru w biurze Związku Miedzygminnego pod nazwą Natura ul. Mszczonowska 23 w Grójcu.
(zaktualizowano dn. 01.02.2017r.)

Po 15 marca książeczki opłat będą dostępne jedynie w Biurze Związku Natura w Grójcu.

2. Opłata za odpady komunalne wnoszona jest kwartalnie na konto bankowe indywidualne dla każdej nieruchomości. Informacje o indywidualnym numerze konta można uzyskać w Biurze Związku Natura.
W przypadku płatności na dotychczasowe numery konta płatności te zostaną przeksięgowane .

3. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat miesięcznie z góry, ale terminy nie mogą przekroczyć dat:
• 15 marca za I kwartał ( styczeń, luty, marzec)
• 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
• 15 września za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
• 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)