Tekst
Login

Informacja 03.03.2017r.

Kategoria: Ważne informacje


Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane w książeczce opłat.

WPŁATY można dokonać także przelewem wpisując indywidualny nr. konta bankowego.

Informację o nr. konta inwidualnego można otrzymać w Biurze Związku, e-mailowo lub telefonicznie.

Wpłaty dokonane na konta główne związku zostaną przeksięgowane na inwidualne konta.

Wpłaty dokonywane w Banku Spółdzielczym Grójec oraz w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Błędowie są pobierane bez prowizji bankowej.