Tekst
Login

Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy


Informacja
w sprawie skrócenia czasu pracy
Biura Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura”

 Na podstawie art. 207 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, informujemy że Związek Międzygminny ,,Natura” czynny jest w godz. 7.30 - 13.30.

Dyrektor Biura Związku

Ogólne

Związkowe „Drzewo Niepodległości”

Przypadająca na rok 2018 setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę została upamiętniona w szczególny sposób. Burmistrz gminy Grójec zaprosił do udziału w akcji pt. „Drzewa niepodległości”, czyli 100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach akcji na terenie gminy Grójec zostało posadzonych sto drzew tj. dęby, graby, klony, jesiony i lipy. Każda z grup, które wyraziły chęć wzięcia udziału w tej inicjatywie w piątek 20 kwietnia 2018 roku dostała drzewko oraz kamień z tablicą upamiętniającą to wydarzenie.

Ogólne

XVIII EDYCJA KONKURSU O PUCHAR RECYKLINGU

final recyklingu 317 października 2017 r. podczas trwających Międzynarodowych Targów Poznańskich POL – ECO SYSTEM odbył się Finał XVIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu i gala wręczenia nagród. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła lub prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Ogólne

SPEKTAKLE EDUKACYJNO - EKOLOGICZNE…

warszttat ekol1 W dniach 05-06.10.2017r. Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” dzięki współpracy ze Studiem Małych Form Teatralnych „SZTUKA”, zorganizował w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chynowie pilotażową realizację spektakli ekologicznych.

Tematyka interaktywnych spektakli to przede wszystkim ekologia, recykling, segregacja odpadów oraz dbałość o czyste powietrze. Skierowane odpowiednio do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I - III szkół podstawowych. A także dla klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum.

Ogólne

Nie ma śmieci – są surowce

sprzatanie swiata1Akcja ,,Sprzątania świata” jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem kalendarza działań w wielu gminach, szkołach i organizacjach. W całej Polsce w akcji corocznie uczestniczy 1,5 – 2 miliony osób, a na całym świecie około 40 milionów. Akcja odbywa się już od 1994 r. – po raz 24 – w trzeci weekend września. Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska a główne przesłanie akcji to czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze.

Ogólne

Podkategorie